Informasjon til eiendomsmeglere i forbindelse med eierskifte i Høgsetgrenda

Felleskostnader 2022 per år:

4.500,-

Felleskostnaer inkluderer:

Det inkludrer vedlikehold av felles- vei , overvann og spillvann, lekeplasser og friområder, brøyting

Utesående krav:

Ingen utestående krav
Er det fattet vedtak som tilsier økning av kontigenten:

Kontiget øker med prisstingen, inkluderer midler for fremtidig vedlikehold.

Evt. varsel om endringer i reguleringsplan eller nabovarsel i forbindelse med byggearbeider el.:

Det er ingen kjent endringer i regulerinsplan eller kjent nabovarsler.
Annen informasjon:

Ingen 

Gebyrer:

Ingen

Eierskiftegebyr:

Ingen
Innhenting av opplysninger:

Opplysninger om nye eiere sendes Velforeningen
Styreleder i velforening med kontaktinformasjon:

Se Om oss
Kontaktperson som kan svare for eventuelle restanser i oppgjør:

Se Om oss

Vedtekter og normer ligger som vedlegg